Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Thông tin tuyên truyền

Thông tư mới của Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về thực hiện Luật Thi đua khen thưởng

(07/11/2017 16:26)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

(05/09/2017 14:23)

Ngày 11 tháng 10 năm 2016, tại buổi lễ tôn vinh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong phạm vi cả nước

(24/08/2017 15:05)

Ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020. (Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017)

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về thi hành Luật Thi đua khen thưởng.

(09/08/2017 17:01)

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.

(24/02/2017 15:40)

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn về xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II – năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 02/02/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hà Giang - lần thứ II, năm 2018 (Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 02/02/2017 được đăng tải trên Trang TTĐT của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phong trào thi đua “ Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020”

(23/11/2016 16:44)

Thực hiện kế hoạch triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2897/CTr-UBND ngày 17/11/2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn toàn tỉnh.

Thưởng công trình phúc lợi cho địa phương có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn mới

(01/11/2016 11:10)

Ngày 20/10/2016 Thủ tướng Chính phủ (TTCP) ban hành quyết định số 2001/QĐ-TTg, về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

<< >>