Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về thi hành Luật Thi đua khen thưởng.

09/08/2017 17:01

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

 Theo Nghị định có một số nội dung mới cần được đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng kịp thời nắm bắt để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, đó là:

- Hình thức khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước ( trong tiêu chuẩn khen công trạng, thành tích thực hiện nhiệm vụ);

- Tỷ lệ khen danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở không quá 15% tống số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến ( điểm này được quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ);

- Về thời gian lập thành tích giữa các hình thức khen trong tiêu chuẩn khen công trạng, thành tích thực hiện nhiệm vụ, được tính là 5 năm hoặc 10 năm trở lên;

- Có quy định tiêu chí, điều kiện khen riêng cho các tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ Thi đua trong tiêu chuẩn các hình thức khen cấp nhà nước;

- Liên đoàn lao động cấp huyện, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn ngành và cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân sách công đoàn thuộc các đơn vị nêu trên trình khen theo ngành dọc (do Liên đoàn Lao động tỉnh khen và trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen);

- Mức thưởng theo Cờ Thi đua, Bằng khen TTCP có sự thay đổi: tập thể được tặng Cờ Chính phủ được thưởng mức 12,0 lần mức lương cơ sở; tập thể được tặng Cờ Thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh được thưởng mức 8,0 lần mức lương cơ sở; cá nhân được tặng Bằng khen của TTCP được thưởng mức 3,5 lần mức lương cơ sở; tập thể được tặng Bằng khen của TTCP được thưởng gấp 2 lần mức thưởng đối với cá nhân.

 Chính phủ giao Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017 và thay thế  Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP.

Tải file văn bản tại đây: c/document_library/get_file 

Hoàng Quân

Tin khác

Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai. (24/02/2017 15:40)

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phong trào thi đua “ Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020” (23/11/2016 16:44)

Thưởng công trình phúc lợi cho địa phương có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn mới (01/11/2016 11:10)

Triển khai việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen (05/10/2016 13:32)

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (16/09/2016 16:02)