Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.

24/02/2017 15:40

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn về xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II – năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 02/02/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hà Giang - lần thứ II, năm 2018 (Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 02/02/2017 được đăng tải trên Trang TTĐT của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).

        Năm 2015, thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ, quy định về xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Hà Giang có 09 Nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Tỉnh đã tổ chức tôn vinh trao tặng nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” lần này, cơ quan Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng của các cá nhân, thẩm định, tổng hợp trình Hội đồng xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” cấp tỉnh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01/3/2017 đến ngày 30/7/2017.

Đối tượng xét tặng là những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tri thức dân gian dân tộc; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống. Có thời gian trong nghề 15 năm trở lên.

Các cá nhân có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1,2- Điều 5 và khoản 2,3 – Điều 6 của Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014, trực tiếp làm hồ sơ hoặc ủy quyền cho cá nhân khác, hoặc cho Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện lập hồ sơ theo quy định, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đây là danh hiệu cao quý mà Nhà nước trao tặng cho các nghệ nhân đã có nhiều cống hiến trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy đòi hỏi các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện việc xét tặng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và tiến độ thời gian theo quy định. /.

Hoàng Quân

Tin khác

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phong trào thi đua “ Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020” (23/11/2016 16:44)

Thưởng công trình phúc lợi cho địa phương có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn mới (01/11/2016 11:10)

Triển khai việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen (05/10/2016 13:32)

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (16/09/2016 16:02)

Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (14/09/2016 15:09)