Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Tin hoạt động cụm, khối thi đua

Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2021

(24/12/2020 08:15)

Sáng ngày 22/12, tại Hội trường Bưu điện tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hải Thanh - Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh.

Khối Mặt trận - Đoàn thể tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

(23/12/2020 09:04)

Sáng ngày 18/12/2020, tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang, Khối Giao ước Thi đua khối Mặt trận - Đoàn thể đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có Chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng; Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thành viên trong Khối: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Cựu Chiến binh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân.

Khối Kinh tế ngành tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

(16/12/2020 10:20)

Chiều ngày 16/12/2020, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang, Khối Giao ước Thi đua khối Kinh tế ngành đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thành viên trong Khối: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Khối giao ước thi đua các huyện vùng 30a

(16/12/2020 09:36)

Sáng 11.12, tại huyện Mèo Vạc, các huyện vùng 30a của tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai phong trào thi đua năm 2021. Chủ trì hội nghị đồng chí: Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc - Đơn vị Trưởng khối; Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê - Đơn vị Phó khối đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các huyện vùng 30a của tỉnh gồm: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

<< >>