Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

05/09/2017 14:23

Ngày 11 tháng 10 năm 2016, tại buổi lễ tôn vinh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

         Để phong trào phát triển rộng khắp và đạt kết quả toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 29/8/2017 Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã ban hành kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Trong đó mục tiêu của phong trào là “xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có những doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh;..”.

Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là thước đo hiệu quả hoạt động; phong trào được triển khai sâu rộng trong các doanh nghiệp và trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp khới nghiệp, đổi mới, sáng tạo, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động,....

Phong trào thi đua được tổng kết vào năm 2020, hàng năm các địa phương đơn vị đánh giá tình hình tổ chức và kết quả thực hiện phong trào về Ban Thi đua khen thưởng Trung ương để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây: c/document_library/get_file 

 

Hoàng Quân

Tin khác

Phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong phạm vi cả nước (24/08/2017 15:05)

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về thi hành Luật Thi đua khen thưởng. (09/08/2017 17:01)

Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai. (24/02/2017 15:40)

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phong trào thi đua “ Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020” (23/11/2016 16:44)

Thưởng công trình phúc lợi cho địa phương có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn mới (01/11/2016 11:10)