Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Thưởng công trình phúc lợi cho địa phương có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn mới

01/11/2016 11:10

Ngày 20/10/2016 Thủ tướng Chính phủ (TTCP) ban hành quyết định số 2001/QĐ-TTg, về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

    Theo Quyết định của TTCP, về mức khen thưởng, với đơn vị cấp tỉnh đã được khen Huân chương Lao động, thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng; với đơn vị cấp huyện đã được khen Cờ Thi đua Chính phủ, thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng; còn với cấp xã đã được khen Bằng khen của TTCP, thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng. Tổng tiền thưởng cho các tỉnh, huyện, xã được khen thưởng trong tổng kết phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn I (2011-2015)  là 1.259 tỷ đồng, được cấp thành 2 đợt, đợt 1: 887,1 tỷ đồng; đợt 2: 371,9 tỷ đồng.

       Tỉnh Hà Giang được phân bổ kinh phí thưởng 17 tỷ đồng (đợt 1: 12 tỷ đồng, đợt 2: 5 tỷ đồng) cho các đơn vị đã được khen thưởng như sau:

        - Huyện Vị Xuyên được tặng Cờ Thi đua Chính phủ theo quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 03/12/2015;

      - Xã Phương Thiện, TPHG được tặng Bằng khen của TTCP theo quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 02/12/2015;

       - 06 xã được tặng Bằng khen của TTCP theo quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 03/12/2015:

            + Xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên;

            + Xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên;

            + Xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang;

            + Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang;

            + Xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình;

            + Xã Đông Hà, huyện Quản Bạ.

        Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh Hà Giang đã giao Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu phân bổ kinh phí thưởng đợt 1 và báo cáo tình hình nợ đọng về xây dựng cơ bản tại các tập thể được khen để trình đề nghị Trung ương cấp đợt 2.

(Nội dung quyết định 2001/QĐ-TTg được đăng tải trên chuyên mục văn bản chuyên ngành - Trang TTĐT Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh)

Hoàng Quân

Tin khác

Triển khai việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen (05/10/2016 13:32)

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (16/09/2016 16:02)

Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (14/09/2016 15:09)

Hội Nông dân với các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu (05/09/2016 11:25)

Công tác xét tặng Huy hiệu “ Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” năm 2016. (06/07/2016 08:55)