Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Gương điển hình tiên tiến

Gửi Email In trang Lưu
Vị Xuyên - Đơn vị dẫn đầu Khối vùng động lực và giành giải Nhì trong phong trào thi đua năm 2020 của tỉnh Hà Giang.

06/01/2021 10:54

Dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Khối vùng động lực và đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của tỉnh Hà Giang năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vị Xuyên xứng đáng là đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng giải Nhì tại Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021

      Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2015-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), tạo tiền đề thực hiện thắng lợi chương trình phát động thi đua và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2020-2025), phát huy những thành tựu đạt được trong phong trào thi đua năm 2019 và thực hiện phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức, các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND huyện với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020”.

Dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp tại các cấp cơ sở cùng với sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực phát huy tinh thần thi đua yêu nước tập chung khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời các cấp chính quyền xác định công tác Thi đua - Khen thưởng có vai trò, ý nghĩa quan trọng, coi thi đua khen thưởng là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do vậy, huyện Vị Xuyên thường xuyên tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng. UBND huyện chỉ đạo cụ thể các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua yêu nước hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thi đua triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Vị Xuyên lần thứ V giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, huyện đã tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn huyện theo quy định. Tích cực trong công tác tuyên truyền các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện và các trang thông tin điện tử của xã, thị trấn; công tác giới thiệu, biểu dương, nêu gương học tập được lồng ghép tại các hội nghị trên địa bàn huyện; Tổ chức gặp mặt biểu dương đầu Xuân đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, các sinh viên trên địa bàn huyện đang học Đại học chính quy ở các trường có lực học khá, giỏi; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, khen đối ngoại… thông qua việc biểu dương tôn vinh, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đã khích lệ, tạo sức lan tỏa làm động lực cho các tập thể, cá nhân hăng hái lập thành tích trong lao động, sản xuất và công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Cụ thể các thành tích nổi bật trong phong trào thi đua  năm  2020 của huyện được thể hiện ở các phong trào thi đua chủ yếu được UBND tỉnh và huyện phát động:

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với chủ đề “Việc dễ làm trước, việc khó làm từng bước”. Ký cam kết với các xã căn cứ Bộ tiêu chí “Phấn đấu mỗi xã, thị trấn đạt tối thiểu một thôn được công nhận thôn điển hình tiên tiến”. Phong trào “Mỗi tuần một việc”, “Tổ chức vào thứ 2 hàng tuần theo từng nội dung bằng một việc làm cụ thể được gắn với từng tiêu chí”; đồng thời ký cam kết với các xã “Mỗi xã, thị trấn tối thiểu đạt 01 thôn được công nhận thôn Nông thôn mới gắn với chi bộ kiểu mẫu”; “Mỗi xã, thị trấn có từ 1-3 sản phẩm có nhãn mác, thương hiệu sản phẩm”; Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, trên địa bàn huyện đã tích cực tổ chức một số phong trào thi đua “Cải tạo vườn tạp”; phong trào thi đua "Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông"; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào“Dòng họ học tập, gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập”; xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình Trường THCS Lý Tự Trọng sang mô hình trường bán công lập; phong trào thi đua“Sáng - xanh - sạch - đẹp - hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào “Phòng chống dịch bệnh Covid - 19”; phong trào thi đua“Sáng - xanh - sạch - đẹp - hướng tới sự hài lòng của người bệnh”gắn với thực hiện “12 điều y đức trong đội ngũ y bác sĩ" tiếp tục được ngành y tế triển khai sâu rộng trong các cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ; ; tổ chức tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “phong trào tuổi trẻ sáng tạo”; Trong phát động tuần lễ an toàn giao thông với chủ đề “Tốc độ” cùng với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; công tác dân vận chính quyền được quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời trên các mặt công tác, nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, được quy định văn hóa giao tiếp 5 xin, 5 luôn (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn; 5 luôn: “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ, luôn tận tâm”; Chuyên đề 2020 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo cho các cơ quan, chi bộ triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và phát động với chuyên đề “Nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quy định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong từng lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với chương trình hỗ trợ hàng Việt về nông thôn”;...

Đến này, huyện đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nâng cao đời sống vật chất tinh cho nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội, tiêu biểu chỉ tiêu: Thu ngân sách đạt 187.173 tỷ đồng đạt 105%KH; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,14% đạt 105%KH; thu nhập bình quân đầu người 26,5 triệu/người/năm đạt 100%; công tác an toàn giao thông giảm 01 vụ giảm 02 người, chết; 01 xã hoàn thành nông thôn mới  đạt 100%KH; giải quyết việc làm 2.391 người đạt 120%KH; 05 trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%KH; 25 doanh nghiệp thành lập mới đạt 250%KH; 43 HTX thành lập mới đạt 430%KH; tỷ lệ khen thưởng cấp nhà nước người trực tiếp lao động đạt 500%KH, cấp tỉnh người trực tiếp lao động đạt 158%KH; ...

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên  nhận Giải Nhì  trong các phong thi đua

của tỉnh Hà Giang - năm 2020

Với những thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vị Xuyên tiếp tục xứng đáng là đơn vị Nhất Khối vùng động lực và được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng giải Nhì trong Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Đây chính là một tập thể - điển hình xuất sắc, xứng đáng để các đơn vị trong tỉnh học tập và noi theo.

Hải Yến

Tin khác

“HUYỆN XÍN MẦN - ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA TỈNH HÀ GIANG - NĂM 2020” (06/01/2021 10:37)

Cô giáo Hoàng Thị Liên giỏi việc trường, đảm việc nhà (19/06/2020 09:19)

“Các mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua trên lĩnh vực Giáo dục tại huyện Xín Mần” (26/02/2020 09:38)

Thầy và trò Trường THCS Minh Khai quyết tâm phát huy thành tích đã đạt được (14/01/2020 07:36)

“Tấm gương làm giàu của Thanh niên khởi nghiệp Hoàng A Páo trên vùng địa đầu Tổ quốc” (13/01/2020 16:26)