Thứ ba, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2020

HỘI ĐỒNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Khối Kinh tế ngành tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

20/12/2019 14:43

Chiều ngày 13/12/2019, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối Giao ước Thi đua khối Kinh tế ngành đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.

          Dự hội nghị; Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thành viên trong Khối: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở công thương, Sở khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu kinh tế.

( Đại điện cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng khối Kinh tế nghành phát biểu tại Hội nghị)

Hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do UBND tỉnh phát động tại Chương trình số 303/CTr-UBND, ngày 21/12/2018 các thành viên trong Khối đã tổ chức triển khai và phát động thi đua đến toàn thể CCVC&NLĐ trong ngành mình và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của CCVC&NLĐ các đơn vị trong khối cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh giao cụ thể như: Sở Tài Nguyên và Môi trường đánh giá tác động môi trường, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường 71 hồ sơ. Đôn đốc các dự án khai thác khoáng sản trong việc chấp hành quy định ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; kết quả thu được là 5,6 tỷ đồng của 46 điểm mỏ, nâng tổng số tiền ký quỹ lên 28,3 tỷ đồng; thông báo nộp phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải công nghiệp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền đã nộp trên 464,9 triệu đồng; Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Trung tâm Tần số khu vực VIII kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của MobiFone miền Bắc. 100% các xã, phường, thị trấn có sóng điện thoại, Internet. Tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động toàn tỉnh ước đạt 98,5%; tổng số thuê bao điện thoại các loại ước đạt 571.000 thuê bao, đạt mật độ 71,2 thuê bao/ 100 dân; tổng số thuê bao Internet các loại ước đạt 81.000 thuê bao, đạt mật độ 10,1 thuê bao/ 100 dân; tổng số trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) ước đạt 1.893 trạm; Sở Giao thông vận tải: triển khai 2 đợt kiểm tra tải trọng xe đối với 1.017 lượt phương tiện, trong đó có 11 xe vi phạm, số tiền phạt nộp kho bạc là 9.900.000 đồng (chín triệu chín trăm ngàn đồng) và phát hiện, lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 145 trường hợp, có 110 trường hợp đã chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Số tiền nộp Kho bạc Nhà nước là: 351.600 đồng; Sở khoa học và Công nghệ: thực hiện quản lý 61 đề tài, dự án. Trong đó 49 ĐTDA cấp tỉnh (chuyển tiếp 28 ĐTDA; phê duyệt mới 21 ĐTDA) và 12 DA thuộc Chương trình NTMN-Bộ KH&CN. Tổ chức thẩm định 17 DTDA, đạt 81% kế hoạch, đạt 93% so với cùng kỳ; nghiệm thu 12 ĐTDA (có 01 DA SHTT), đạt 100% kế hoạch, 100% so với cùng kỳ; Kiểm tra, đánh giá tiến độ, khối lượng 20 lượt ĐTDA, đạt 100% kế hoạch, 100% so với cùng kỳ; Sở Xây dựng:Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt; Chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035; Tham mưu lập điều chỉnh Quy hoạch chung bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn...; Sở Nông nghiệp và PTNT: đã sản xuất và cung ứng dịch vụ 5,1 triệu con cá giống các loại, đạt 85% kế hoạch năm 2019; nghiên cứu và sinh sản nhân tạo thành công 04 loài cá: Rầm xanh, Anh Vũ, Chầy đất, Mị. Đồng thời triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu thủy sản theo hướng nâng cao giá trị giá tăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản cả năm ước đạt 2.064 tấn, tăng 0,92%, bằng 18,9 tấn so với cùng kỳ năm trước; Sở Công thương: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành 11 tháng đầu năm ước thực hiện 5.674.560 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 10,09%, tương đương tăng 520.001 triệu đồng; Ban Quản lý khu kinh tế: Cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng cho 05 công trình, dự án; thẩm định TKCS điều chỉnh cho 01 dự án; tham gia ý kiến thẩm định TKCS 01 dự án. Tiếp nhận hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) – Đô Long (Trung Quốc) để quản lý theo quy định. Quyết định cho thuê đất, cho thuê đất bổ sung và ký lại hợp đồng thuê đất cho 15 doanh nghiệp thuê đất trong KCN, KKT; quyết định miễn giảm tiền thuê đất cho các Doanh nghiệp thuê đất để đầu tư thực hiện dự án trong KCN, KKT; thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 02 Dự án (trong đó trình UBND tỉnh phê duyệt 01 dự án); xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường 03 dự án;

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, những mặt tồn tại và hạn chế, các thành viên trong khối đã đưa ra nhiều ý kiến bổ sung thêm vào báo cáo và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như tiếp Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua với chủ đề "Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” giai đoạn 2016-2020... Đồng thời, tổ chức các đợt thi đua hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả đảm bảo phù hợp với từng loại hình cơ sở, sơ kết, tổng kết động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua...Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động để mọi người làm việc hăng hái, có trách nhiệm cao trong lao động sản xuất, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của của tỉnh đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị Sở Tài nguyên Trưởng khối năm 2019 đã bàn giao cho đơn vị Sở Thông tin và truyền thông làm trưởng khối năm 2020.

 

Lê Hằng

Tin khác

Biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân tại Hội nghị Tổng kết sau 10 năm hoàn thành phân giới cắm mốc và 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (14/11/2019 15:34)

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở - năm 2019. (29/05/2019 10:48)

Tin liên hệ (07/03/2015 22:22)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2014 của Khối thi đua 7 (07/03/2015 21:24)