Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Thi đua, Khen thưởng toàn quốc

27/12/2014 09:23

Sáng ngày 26/12/2014, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác Thi đua khen thưởng năm 2015.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2014 tại điểm cầu của tỉnh Hà Giang

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Bình - Ủy viên BCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua, Khen thưởng tại điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh.  
Đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Qua báo cáo đánh giá cho thấy:
Năm 2014, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực: hệ thống văn bản pháp luật về công tác Thi đua khen thưởng được hoàn thiện từ Trung ương đến các địa phương. Phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động; phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hướng vào trọng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đặc biệt các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hướng về biển đảo quê hương”… đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân.
Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị; trong đó, việc truy tặng, phong tặng, khen thưởng thành tích kháng chiến cơ bản hoàn thành. Công tác khen thưởng thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng; đã quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác với tỷ lệ khen thưởng hình thức khen ở cơ sở đạt trên 50%. Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông ở Trung ương, bộ, ngành và địa phương trong việc giới thiệu, tuyên truyền về điển hình tiên tiến.
            Tuy nhiên, Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục. Đó là một số phong trào thi đua của Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng được nội dung và tiêu chí cụ thể. Công tác kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua chưa thường xuyên, biểu dương khen thưởng chưa kịp thời làm hạn chế động lực thi đua. Đặc biệt là số người lao động trực tiếp được khen thưởng cấp Nhà nước còn thấp, mới đạt trên 10%. Năm 2014, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã để lại 40 trường hợp đề nghị khen danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc do trình khen không đúng đối tượng, không đủ tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2014 và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là: Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác Thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
Hai là: Tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế, xác định mục tiêu, tiêu chí thi đua rõ ràng thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại  hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011-2015 đề ra.
Ba là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.
Bốn là: Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng tiêu chí, có tính nêu gương cao.
Năm là: Tăng cường hiệu quả các hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp; kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác Thi đua, Khen thưởng theo đúng tinh thần Thông báo số 120-TB/TW ngày 18/01/2013 của Bộ Chính trị.
Tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước với khẩu hiệu thi đua “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, toàn ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để phong trào thi đua công tác khen thưởng thực sự là động lực to lớn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2011-2015)./.

Việt Hùng

Tin khác

Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2014 tại xã Bằng Lang - huyện Quang Bình. (19/11/2014 09:40)

Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương làm việc tại tỉnh Lào Cai (13/11/2014 12:16)

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh họp phiên quý III/2014 (25/09/2014 18:01)

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu” năm 2014 (25/09/2014 17:56)

Huyện Mèo Vạc trao tặng khen thưởng thành tích đấu tranh phá vụ án chiếm đoạt trẻ em (25/08/2014 18:10)