Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp

Gửi Email In trang Lưu
Đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc tại tỉnh Hà Giang

19/11/2016 15:35

Chiều ngày 18/11, Đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Giang. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Chu Văn Yêm –Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Vương Văn Đỉnh – Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;…

 Đ/c Phó Chủ tịch nước phát biểu kết luận tại buổi làm việc

       Đón tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí:  Triệu Tài Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh và thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối Chương trỉnh XDNTM tỉnh.

         Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai cụ thể hóa việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh. Chủ động tích cực hưởng ứng và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, trọng tâm là triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"; từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức được phong trào thi đua chuyên đề mang nét đặc thù riêng của Hà Giang như “ Thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, “ Đảng viên thi đua làm kinh tế, xây dựng công trình phụ” , “ Ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới”,….Hiệu quả từ các phong trào thi đua đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm 2015 và 10 tháng năm 2016 đã có 57 tập thể, 136 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước; 2.407 tập thể, 3.328 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; công tác khen thưởng chính sách tiếp tục được rà soát triển khai thực hiện.

        Tại buổi làm việc, tỉnh Hà Giang kiến nghị với đoàn công tác các nội dung: Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thay thế các Nghị định hiện hành; trong đó đề nghị quy định tiêu chí thay thế Cờ Thi đua đối với tập thể nhỏ (phòng, ban thuộc huyện, phòng thuộc sở..) trong các hình thức khen cấp Nhà nước; quy định cụ thể về mức tiền thưởng đối với hộ gia đình khi được cấp có thẩm quyền khen thưởng;….

            Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong công tác thi đua khen thưởng, biểu dương Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về lĩnh vực Thi đua khen thưởng. Để công tác này đạt được hiệu quả hơn nữa, đồng chí chỉ đạo: tỉnh Hà Giang cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò của công tác Thi đua khen thưởng; phát huy và triển khai phong trào thực chất hơn nữa, tập trung giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm và triển khai hiệu quả phong trào xây dựng NTM; phát huy vai trò lãnh đạo, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn thi đua với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chú ý bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là điển hình trong quần chúng nhân dân; quan tâm khen thưởng nhiều hơn đến người lao động sản xuất trực tiếp. Đối với Hội đồng Thi đua khen thưởng, cơ quan chuyên trách công tác Thi đua khen thưởng tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Thi đua khen thưởng, sớm có kế hoạch cho dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

 

Đoàn công tác tham quan thực tế tại thôn Minh Thành.
Đoàn công tác tham quan mô hình trồng gừng tại thôn Minh Thành, xã Trung Thành (ảnh: Báo Hà Giang)

         Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình trong phát triển kinh tế tại thôn Minh Thành, thăm và làm việc với HTX Minh Thành, với UBND xã Trung Thành và làm việc với Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Vị Xuyên./.

Hoàng Quân

Tin khác

Thi đua, khen thưởng cần hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm (29/07/2016 09:06)

Kiểm tra việc triển khai phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” tại huyện Quang Bình. (14/01/2015 16:47)

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Thi đua, Khen thưởng toàn quốc (27/12/2014 09:23)

Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2014 tại xã Bằng Lang - huyện Quang Bình. (19/11/2014 09:40)

Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương làm việc tại tỉnh Lào Cai (13/11/2014 12:16)