Thứ bảy, Ngày 18 Tháng 1 Năm 2020

Xin ý kiến

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

07/07/2016 15:22

      Ngày 07/7/2016, Ban Thi đua khen thưởng - cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh có văn bản số 123/BTĐKT, về việc triển khai xin ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

      Dự thảo văn bản tải tại đây: c/document_library/get_file

     Ban Thi đua khen thưởng trân trọng đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến gửi về  trước ngày 20/7/2016 và bản mềm gửi theo địa chỉ  bantdkt.snv@hagiang.gov.vn

      Trân trọng cám ơn./.