Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Diễn đàn trao đổi

Gửi Email In trang Lưu
Nhớ ngày Bác lên thăm Hà Giang

23/03/2016 15:23

Cách đây 55 năm, vào đầu xuân năm 1961, Đảng hộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang – nơi cực Bắc Tổ quốc, được đón Bác Hồ lên thăm. Tin Hồ Chủ tịch thăm tỉnh Hà Giang đã được đăng trên trang nhất Báo Nhân dân, số 2566 ra ngày thứ năm 30-3-1961. Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang là dịp để đồng bào các dân tộc Hà Giang bày tỏ niềm tôn kính và tin yêu vô hạn đối với Người, đồng thời quyết tâm thực hiện tốt 8 lời Người đã căn dặn.

          Trong chuyến thăm tỉnh Hà Giang, Người đã dự Đại hội Đảng bộ và Đại hội sản xuất Hà Giang ngày 26/3/1961, trong bài nói chuyện của mình tại Đại hôi, Bác đã căn dặn 4 điểm chính:

            “Một, phải đoàn kết dân tộc và cán bộ phải tuyên truyền giải thích cho tất cả đồng bào hiểu tinh thần làm chủ nước nhà. Khi trước chúng ta làm nô lệ cho Tây, Nhật, vua quan địa chủ. Bây giờ ta làm chủ, các cô các chú các cháu đây làm chủ nước nhà. Nhưng không phải ai cũng hiểu tinh thần làm chủ đâu. Vì vậy là phải tuyên truyền giải thích cho ai cũng hiểu tinh thần làm chủ nước nhà và đoàn kết dân tộc.

            Hai, củng cố tốt và phát triển tốt chi bộ đảng và chi đoàn thanh niên lao động.

            Ba, hết sức xem trọng việc tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để nâng cao dân đời sống của nhân dân, đồng thời góp phần mà giữ gìn trật tự trị an trong tỉnh được tốt hơn.

            Bốn, các cô các chú là cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều là cán bộ lãnh đạo. Nói về lãnh đạo phải thiết thực, phải toàn diện, đồng thời phải bồi dưỡng giúp đỡ cán bộ địa phương. Đó là điểm quan trọng. “ (Trang 42- Cuốn tài liệu “Bác Hồ với Hà Tuyên” do Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hà Tuyên xuất bản năm 1986).

            Buổi sáng ngày 27.3, tại sân vận động Thị xã Hà Giang ( nay là Quảng trường 26/3 Thành phố Hà Giang) đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trong tỉnh được gặp Bác Hồ. Tại đây, Bác nói chuyện, khen ngợi những thành tích trong chiến đấu, lao động sản xuất và có 8 lời căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang, 

Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Hà Giang – tháng 3/1961 (sưu tầm)

             Địa điểm cuối cùng Bác Hồ đến và lưu giữ lại kỷ niệm trong chuyến thăm Hà Giang là nơi làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang. Tại đây, Bác Hồ đã cùng lãnh đạo tỉnh trồng cây Đại lưu niệm, với mong muốn đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục duy trì và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương phát triển và giàu đẹp.

            Ghi nhớ lời Bác căn dặn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã và sẽ phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong tổ chức thực hiện mục tiêu " Vì Hà Giang phát triển". Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang, Tỉnh ủy Hà Giang đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, giai đoạn 2016-2020”, nhằm tiếp tục thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với Bác thông qua việc thực hiện 8 lời Bác căn dặn với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Phong trào thi đua nói trên sẽ được tổ chức sơ kết nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – ngày truyền thống thi đua yêu nước ( 11/6/1948 – 11/6/2018) và tổng kết gắn với tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên  tiến các cấp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020./.

Tải văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tại đây: c/document_library/get_file

 

Hoàng Quân - Văn Phong

Tin khác

Kết quả đợt thi đua đầu tiên về Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ đối với đồng bào và cán bộ tỉnh Hà Giang. (21/03/2016 15:33)

Kinh nghiệm xây dựng và nhân điển hình tiên tiến (02/11/2015 08:56)

Những kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua (10/08/2015 16:45)

Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn - Mô hình hay trong bảo vệ an ninh biên giới (21/07/2015 14:57)

Vai trò của thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (07/07/2015 15:44)