Thứ ba, Ngày 18 Tháng 1 Năm 2022

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Gửi Email In trang Lưu
Tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021 và Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

31/12/2021 14:15

Sáng ngày 30/12/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021 và Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND - UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc các khối thi đua của tỉnh; đại diện các xã, thị trấn, gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị

 

(Toàn cảnh hội nghị)

Năm 2021,  là năm đầu tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Với biết bao thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương, sự lãnh, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự hưởng ứng nỗ lực quyết tâm thi đua của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng Doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên và chuyên đề do UBND tỉnh phát động đã tạo động lực thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch covid 19, vừa phát triển kinh tế - xã hội góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”, các cấp ủy đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cùng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh luôn gắn với đẩy mạnh việc rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện hiệu quả Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; tích cực chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt - việc tốt” trên các lĩnh vực để học tập và làm theo.

(Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh

phát biểu khai mạc hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2021)

Ngay từ đầu năm, thực hiện phong trào thi đua và chỉ đạo của tỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình phát động thi đua, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện đồng bộ, đồng thời phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐKT, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình, mục tiêu. Qua đó, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện đảm bảo, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm. Tiêu biểu các phong trào Thi đua: Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;“Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh”, “ Thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang”,… Các phong trào thi đua đều gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”

  Kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực to lớn góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 như: Có 22/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, hạn chế lây lan ra cộng đồng; duy trì phù hợp, linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện, an toàn dịch bệnh, hạn chế tối đa đứt gãy các chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp diễn ra thuận lợi, có mức tăng trưởng khá so với năm 2020; sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng tín dụng đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nhu cầu của nền kinh tế; thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch tỉnh giao và tăng cao so với kế hoạch Trung ương giao; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và chi trả đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công; công tác xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở vượt kế hoạch đề ra; kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia được triển khai nghiêm túc, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông tăng so với năm trước; các chính sách hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, công khai, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả tích cực; đời sống người dân, đặc biệt là công nhân đi lao động từ các tỉnh khác gặp khó khăn do dịch Covid-19 trở về địa phương được quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ; tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là các chỉ số PAPI, ParIndex, ICT Index, SIPAS tăng đáng kể so với năm trước; hoàn thành xây dựng và triển khai Đề án kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực, từng bước trở thành giải pháp phát triển bền vững, lâu dài. Đặc biệt là kết quả phong trào “Thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá cao, đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao (đạt 99,96%), là một trong các tỉnh cao nhất cả nước...

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: Những thành tích của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời gian qua là kết quả của việc thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; của việc quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua khen thưởng. Thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, vượt qua những khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, sáng tạo xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang. Từ những kết quả đó, đề nghị các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 8 lời căn dặn của Bác với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu để lan toả phong trào thi đua rộng khắp, tạo thành sức mạnh thống nhất, đoàn kết. Tích cực tuyên truyền ý nghĩa phong trào thi đua, kiểm tra, giám sát, lắng nghe ý kiến phản ánh từ cơ sở để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh tới cơ sở luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong thực hiện các phong trào TĐYN và CCHC theo lời dạy của Bác Hồ: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”. Phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

 (Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị) 

Trên tinh thần nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn một lần nữa nhấn mạnh: Với sự đoàn kết, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, Hà Giang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và khơi dậy lòng yêu nước, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Hà Giang. Đề nghị các cấp, ngành và các địa phương thấm nhuần tư tưởng “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; huy động sự chung tay, vào cuộc của hệ thống chính trị, vận động các tầng lớn nhân dân, các ngành, các cấp tham gia phòng, chống dịch, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng đổi mới công tác khen thưởng vừa kịp thời, vừa chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, minh bạch, dân chủ, có tác dụng nêu gương, giáo dục và tạo sức lan tỏa trong xã hội…

Với những thành tích đã đạt trong các phong trào thi đua năm 2021, Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng các giải Nhất, Nhì, Ba và công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều đơn vị, cá nhân.

(Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Thủ tướng

Chính phủ trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ) 

(Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy  và Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh - Trao giải thưởng cho các đơn vị đạt giải  Nhất, Nhì, Ba trong phong trào thi đua năm 2021)

(Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho các đơn vị

dẫn đầu khối thi đua cấp tỉnh, cấp huyện)

Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với 6 nội dung chính, gồm: Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững các chuỗi giá trị; thi đua phát triển văn hoá, xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính... Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ tỉnh hưởng ứng chương trình phát động phong trào thi đua, đồng thời kêu gọi tới các cấp, các ngành, cán bộ công chức viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua bằng những hành động cụ thể. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ký kết giao ước thi đua với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022”.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh, tại Hội nghị 11 huyện thành phố đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022 với Chủ tịch UBND tỉnh.

         (Lãnh đạo các huyện, thành phố ký kết thi đua năm 2022

với Chủ tịch UBND tỉnh)

Như Quỳnh

Tin khác

Biểu dương gương điển hình tiên tiến tại Đại Hội đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (20/10/2021 17:33)

Hội nghị Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Giang và Tổng kết biểu dương, khen thưởng Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021 (08/10/2021 18:36)

Khen thưởng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (05/10/2021 19:18)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây cá độ bóng đá (28/09/2021 22:27)

Khen thưởng thành tích trong thực hiện chuyên án đấu tranh, điều tra, truy xét các đối tượng có hành vi khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Bắc Mê (13/08/2021 10:29)