Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Gửi Email In trang Lưu
Khối Kinh tế ngành sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

14/07/2021 17:16

Sáng ngày 13/07/2021, tại Hội trường Sở Khoa học tỉnh Hà Giang, Khối Giao ước Thi đua Kinh tế ngành gồm các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối NTM. Đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

(Đại điện cơ quan Sở Khoa học và công nghệ - Phó trưởng khối Kinh tế ngành thông qua dự thảo báo cáo tại Hội nghị)

Thực hiện Chương trình số 273/CTr-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 05/02/2021 về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Khối giao ước thi đua Kinh tế ngành đã thưc hiện tốt nhiệm vụ tổ chức phát động phát động phong trào “Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”; “thi đua thực hiện thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”đến các thành viên trong khối.

Được sự hưởng ứng nhiệt tình của CCVC&NLĐ thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 các đơn vị trong khối cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh giao điển hình như: Ban Quản lý khu kinh tế: thực hiện tốt công tác quản lý, thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và thu các loại phí tại cửa khẩu Thanh Thủy. Tổng số thu phí dịch vụ hạ tầng trong 6 tháng đầu năm đạt 4,96 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch giao; Sở Khoa học và Công nghệ: Tham mưu tổ chức, quản lý tốt quản lý 42 đề tài, dự án tham mưu tổ chức thẩm định cấp tỉnh 07/11 đề tài năm 2021 (đạt 63,6% kế hoạch năm; 114% so với cùng kỳ); Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tổ chức Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số - Nền tảng phát triển kinh tế, xã hội, trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Văn bản về việc đẩy mạnh chữ ký số chuyên dùng và dịch vụ công trực tuyến 3,4 trên địa bàn tỉnh; Quyết định Về việc phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hà Giang. Triển khai hoàn thiện thiết kế cơ sở xây dựng hệ thống điều hành thông minh tỉnh Hà Giang; Sở Công thương: trong 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất ngành công nghiệp so với cùng kỳ năm trước tăng 12,65% tương đương tăng 187,67 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh nghiệp thu dịch vụ tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện đạt 5.661,35 tỷ đồng, tăng 20,02% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 999,32 tỷ đồng, đạt 48,15% kế hoạch năm; Sở Nông nghiệp và PTNT: Về lĩnh vực trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng sản lượng lương thực có hạt trong vụ ước đạt 124.178 tấn, tăng 1.091 tấn so với vụ Xuân năm 2020; trong đó: sản lượng lúa 53.969,7 tấn, tăng  807,2 tấn; sản lượng ngô thu hoạch vụ Đông xuân 69.931,4 tấn, tăng 302 tấn so với vụ Đông xuân năm trước, diện tích đậu các loại ước đạt 2.010 ha (tăng 73 ha, so với cùng vụ năm trước), sản lượng ước đạt 1.447 tấn (tăng 200 tấn so với vụ Xuân năm trước). Hưởng ứng  Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau: vận động CCVC-NLĐ thuộc đơn vị mình quản lý tham gia và ủng hộ các phòng trào phúc lợi xã hội, đóng góp vào các quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo; quyên góp ủng hộ đồng bảo bị thiên tai, lũ lụt; ủng hộ xã khó khăn do đơn vị phụ trách; ủng hộ CCVC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, thăm hỏi chúc Tết các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán. Tổng số tiền ủng hộ trên 769 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cưu chiến binh hộ nghèo. Các Sở,  ngành trong khối đã tích cực vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp, giúp đỡ xây dựng được 35 nhà với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp đổi mới nội dung, hình thức thi đua để thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lê Hằng

Tin khác

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quy chế số 238 của Ban Bí thư (14/07/2021 10:44)

Khối giao ước thi đua các Ban Đảng sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (06/07/2021 15:32)

Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bầu cử (16/06/2021 08:33)

Biểu dương điển hình tiên tiến tại Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23/04/2021 16:55)

Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua cao điểm (20/04/2021 10:34)