Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bầu cử

16/06/2021 08:33

Sáng 15.6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp, tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

         Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ và UBBC tỉnh; lãnh đạo các huyện: Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Mèo Vạc và thành phố Hà Giang. Dự tại các điểm cầu có lãnh đạo các huyện, xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị (Sưu tầm)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp, được thể hiện trên những mặt cụ thể như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử được tổ chức thường xuyên, quyết liệt; Các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp từ tỉnh đến cơ sở được ban hành đầy đủ, sớm, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định số đơn vị bầu cử được thực hiện đúng quy định; Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chu đáo, chặt chẽ ở tất cả các khâu; Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nội dung đa dạng, nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; Chế độ thông tin, báo cáo trong cuộc bầu cử đã được các tổ chức phụ trách bầu cử từ cấp tỉnh đến cơ sở duy trì thường xuyên, đảm bảo thời gian quy định; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Các phương án sẵn sàng ứng phó các tình huống về giao thông, thiên tai bão lũ, dịch bệnh được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch triển khai chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, có dự báo từ sớm và đã chỉ đạo cụ thể, kịp thời…

Phát huy những thành tựu đạt được của phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 04/11/2020 của Tỉnh ủy Hà Giang về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Chương trình số 28/Ctr-UBND ngày 20/01/2021 phát động phong trào trào “Thi đua thực hiện thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” từ ngày 20/01/2021 đến hết ngày 23/5/2021.

Ngay sau khi phát động phong trào thi đua để phong trào được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo ban hành kịp thời các văn bản phát động phong trào “Thi đua thực hiện thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026". Với mục đích thông qua đợt thi đua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dânvận động cử tri, nhân dân các dân tộc tích cực tham gia tốt cuộc bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội toàn dân. Các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa nội dung thi đua chào mừng bầu cử bằng các phong trào thi đua cụ thể như: làm nhà ở cho cho đối tượng Người có công, Cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang; xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo kế sinh nhai, cải tạo vườn tạp…Nhiều đơn vị, địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ công tác tuyên truyền, công tác lãnh chỉ đạo và công tác kiểm tra, giám sát, khiếu nại của cử tri.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Hà Giang đã diễn ra đúng Luật, an toàn, tiết kiệm, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao 99,96% và hoàn thành sớm so với cả nước, tỷ lệ đại biểu trúng cử là đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ khá cao; Đã bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ số đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương kết quả công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nêu rõ: Các đại biểu trúng cử với số phiếu bầu cao; an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử được triển khai tốt; cử tri nô nức đi bầu cử… đó là những hình ảnh đẹp, xúc động của người dân địa đầu Tổ quốc khi tham gia bầu cử. Kết quả bầu cử cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; các ban, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị vào cuộc; thành lập đơn vị bầu cử khoa học, phù hợp tình hình thực tiễn; các khu vực bầu cử được giao nhiệm vụ cụ thể; nhân sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ ở các khâu, đảm bảo tiêu chuẩn; hiệp thương công bằng, công khai, dân chủ; tiếp xúc cử tri có sự sáng tạo để phòng, chống dịch Covid-19. Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử được triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo phấn khởi trong nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Công tác tuyên truyền đa dạng, sáng tạo; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, tạo sự đoàn kết, thống nhất trước bầu cử; các xã bầu đủ số lượng đại biểu, đảm bảo cơ cấu, cho thấy đại biểu ở cơ sở được cử tri tin tưởng giao nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các bậc cử tri đã quan tâm, theo dõi, hưởng ứng tích cực, góp phần làm nên thành công cuộc bầu cử. Đồng thời, chúc mừng cấp ủy, chính quyền, UBBC, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã triển khai bài bản, đạt kết quả cao trong công tác bầu cử. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số địa phương còn tư tưởng chủ quan trong công tác bầu cử; chưa sâu sát chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử; thiếu sát sao trong nắm danh sách cử tri; giải quyết kiến nghị của nhân dân chưa kịp thời; tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ ở một số nơi còn cao… những hạn chế đó cần phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để kiện toàn nhân sự chính quyền; bám sát tình hình thực tiễn, duy trì lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền trong phát triển KT-  XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng; các chi bộ cơ sở quản lý chặt chẽ đảng viên; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch và khởi tố trường hợp mắc Covid-19 nhưng không khai báo y tế…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị(Sưu tầm) 

Từ những hiệu quả trong phong trào “Thi đua Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, kết quả công tác bầu cử được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban bầu cử Quốc gia đánh giá rất cao. Để động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng 01 giải nhất cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua là Cán bộ và nhân dân huyện Hoàng Su Phì, 01 Giải nhì cho đơn vị xếp thứ hai trong phong trào thi đua là Cán bộ và nhân dân huyện Đồng Văn và 02 Giải ba cho 02 đơn vị có thành tích xuất trong phong trào thi đua là Cán bộ và nhân dân huyện Mèo Vạc và Cán bộ và nhân dân thành phố Hà Giang; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 cá nhân, 04 tập thể và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 85 tập thể và 222 cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao giải thưởng cho các huyện (Sưu tầm)

Như Quỳnh

Tin khác

Biểu dương điển hình tiên tiến tại Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23/04/2021 16:55)

Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua cao điểm (20/04/2021 10:34)

Chương trình phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (23/03/2021 10:13)

Tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 và Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 (28/12/2020 14:04)

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng thành phố Hà Giang năm 2020 (26/11/2020 09:34)