Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Gương điển hình tiên tiến

Gửi Email In trang Lưu
“HUYỆN XÍN MẦN - ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA TỈNH HÀ GIANG - NĂM 2020”

06/01/2021 10:37

Năm 2020, với thành tích tiêu biểu, xuất sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xín Mần đã vinh dự được UBND tỉnh tặng thưởng giải Nhất dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Giang năm 2020

Xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội; Tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa UBND huyện với các khối giao ước thi đua huyện và 18 xã, thị trấn; Công tác tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và cụ thể hóa thành nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng đơn vị gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nổi bật trên địa bàn huyện có các chương trình phát động thi đua như: “Ngày thứ bảy hướng về cơ sở”; Nâng cao chất lượng giáo dục, chỉnh trang khuôn viên trường lớp; quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú năm học 2020-2021”; Chương trình phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp…

Trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ tiêu tỉnh giao về phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã cụ thể hóa; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn huyện theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua đến với mọi tầng lớp nhân dân; công tác nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thông qua các hình thức: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện và các trang thông tin điện tử của xã, thị trấn; giới thiệu, biểu dương, nêu gương học tập các điển hình trên các lĩnh vực tại các hội nghị…Các thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2020 của huyện Xín Mần được thể hiện ở các lĩnh vực chủ yếu:

Với quyết tâm chính trị cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xín Mần đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu ngân sách trên địa bàn đạt 67,765 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch. Tập trung sản xuất vào các cây - con mũi nhọn, có giá trị kinh tế cao như: Chuối tiêu xanh Nam mỹ, Mướp đắng rừng, gạo Già dui, Hồng không hạt, chè, thảo quả; phát triển gia trại chăn nuôi lợn đen, gà xương đen, trâu, bò, dê… gắn với đó là tiếp tục mở rộng liên kết với doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng, nâng sao sản phẩm OCOP và kết nối, đưa các sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị (Coop Mart Sài Gòn).

Tổ chức thực hiện có hiệu quả một số phong trào thi đua như: phong trào “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, phong trào “Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”; thi đua thực hiện “mỗi xã có 01 thôn điển hình trong phát triển kinh tế” hiện nay toàn huyện có 05 mô hình và 10 điển hình được nhân rộng có hiệu quả; liên kết với Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn Coop Mart) giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP của huyện tại siêu thị Sài Gòn Coop Mart khu vực phía bắc có 05 sản phẩm đã được phân hạng đạt sao cấp tỉnh (Gạo Già dui Xín Mần, Gạo nếp Quảng Nguyên, Trà mướp đắng, Chè Chế Là).

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung rà soát, thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đối với từng tiêu chí; quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho xã điểm để về đích nông thôn mới đúng kế hoạch; Chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát và chất lượng đường bê tông nông thôn; Năm 2020 đã có thêm 01 xã được công nhận NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 03 xã, 12 xã đạt 10-14 tiêu chí, 02 xã đạt 7-9 tiêu chí...

Chương trình chỉnh trang đô thị: Nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè theo hình thức “nhà nước và nhân dân cùng làm” tại trục chính tuyến đường trung tâm huyện với tổng số trên 4.500m2; Lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường trục chính, đường nhánh khu vực trung tâm huyện và tại các khu bán trú các trường học.

 Về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ: Chỉ đạo các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định; duy trì hoạt động, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành Vnpt office, sử dụng chữ ký số; hộp thư công vụ, hệ thống dịch vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, hệ thống hội nghị trực tuyến,... đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm Luật cán bộ công chức, Luật viên chức... và các văn bản chỉ đạo của huyện về công tác CCHC, về tác phong, lề lối, đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công nghệ thông tin năm 2020 cho công chức làm việc tại phận “một cửa” của huyện, xã, thị trấn; ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn,...Triển khai các nội dung xây dựng Chính quyền điện tử theo quy định.

Về Văn hóa - Xã hội: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Chương trình phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giáo dục, chỉnh trang khuôn viên trường lớp; quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú năm học 2020-2021”... Qua các phong trào thi đua trên, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm, chú trọng. Các nhà trường tích cực đẩy mạnh các hoạt động đổi mới giáo dục, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế và đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đánh giá thực chất năng lực người học... Hết năm 2020, số trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện là 19 trường.

Phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân" gắn với thực hiện “12 điều y đức trong đội ngũ y bác sĩ" tiếp tục được ngành y tế triển khai sâu rộng trong các cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng; kết quả đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào. Duy trì tốt 18/18 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về Y tế.

Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được 533 nhà.

Trong năm qua từng cơ quan đơn vị, các xã/thị trấn, đến người lao động đã thật sự phát huy, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, để thúc đẩy thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng thực sự là “đòn bẩy”, kích thích cá nhân, tập thể hăng say hoạt động, phát huy hết tài năng của mình trong cơ quan, đơn vị và người trực tiếp lao động.

   (Đồng chí Phạm Duy Hiền - Chủ tịch UBND huyện Xín Mần  tham luận tại Hội nghị)

Và với những thành tích nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xín Mần đã vinh dự được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao tặng giải Nhất trong Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua. Đây chính là một tập thể - điển hình xuất sắc, xứng đáng để các đơn vị trong tỉnh học tập và noi theo.

(Lãnh đạo huyện Xín Mần  nhận Giải Nhất trong phong thi đua của tỉnh Hà Giang - năm 2020)

Như Quỳnh

Tin khác

Cô giáo Hoàng Thị Liên giỏi việc trường, đảm việc nhà (19/06/2020 09:19)

“Các mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua trên lĩnh vực Giáo dục tại huyện Xín Mần” (26/02/2020 09:38)

Thầy và trò Trường THCS Minh Khai quyết tâm phát huy thành tích đã đạt được (14/01/2020 07:36)

“Tấm gương làm giàu của Thanh niên khởi nghiệp Hoàng A Páo trên vùng địa đầu Tổ quốc” (13/01/2020 16:26)

“XỨNG DANH ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA TỈNH HÀ GIANG ” (31/12/2019 10:20)