Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Tin hoạt động cụm, khối thi đua

Gửi Email In trang Lưu
Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2021

24/12/2020 08:15

Sáng ngày 22/12, tại Hội trường Bưu điện tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hải Thanh - Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh.

         Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là đại dịch Covid - 19 đã tác động ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh nhưng đơn vị đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh và ngành phát động, gắn với phát động các phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị như: phong trào “Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính năm 2020”, phong trào “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”Qua các phong trào thi đua đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của các tập thể, cá nhân tạo được không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tính tích cực, năng động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể như: Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo và giao kế hoạch tới từng đơn vị, bưu cục trực thuộc; đồng thời xây dựng kịch bản kinh doanh theo từng nhóm dịch vụ, từng dịch vụ hướng dẫn thực hiện chương trình hành động, thực hiện kế hoạch kinh doanh các dịch vụ. Bộ máy tiếp thị tại các đơn vị đã được kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, việc tiếp xúc, giới thiệu dịch vụ tới khách hàng được triển khai thường xuyên và đã có đóng góp đáng kể trong việc mở rộng thị trường, khách hàng. Đẩy mạnh dịch vụ cung cấp dịch vụ chuyển phát trong lĩnh vực hành chính công; đổi mới và tạo đột phá trong chuyển phát thương mại điện tử, điều chỉnh quy trình dịch vụ bưu chính chuyển phát phục vụ khách hàng thương mại điện tử; thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ Emoney… , đảm bảo các yếu tố an toàn về phòng chống dịch Covid -19, phối hợp thực hiện chi trả gói dịch vụ Môi trường an toàn, đúng tiến độ. Dịch vụ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội hộ gia đình được quan tâm triển khai và có sự tăng trưởng so với năm 2019, hoàn thành 117% kế hạch Tổng công ty giao, tăng 138% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu năm 2020 ước đạt 91,352 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch. Doanh thu tính lương ước đạt 60,954 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch giao, tăng 114% so với thực hiện năm 2019; năng xuất lao động đạt 133 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 8,8 triệu đồng/người/tháng…

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021”. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; các mô hình hoạt động, các cách làm hay, hiệu quả trong các Cụm Công đoàn và trên toàn mạng lưới. Tập trung mọi nguồn lực tổ chức triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược, đổi mới căn bản tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu về tính hiệu quả, gọn nhẹ, tiết kiệm; phát triển kinh doanh theo định hướng chuyển đổi sản phẩm dịch vụ sang nền tảng kinh doanh kết hợp số và vật lý; áp dụng các mô hình kinh doanh mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh như tổng doanh thu phấn đấu đạt 84,130 tỷ đồng đạt 100 % kế hoạch mục tiêu đề ra, đạt 103% kế hoạch Tổng Công ty giao; doanh thu lương đạt 54,686 tỷ đồng hoàn thành 103,7 % kế hoạch Tổng Công ty giao; năng suất lao động đạt 122 triệu đồng/người/năm. Tập trung phát triển kinh doanh các dịch vụ theo mục tiêu định hướng đã xây dựng, quy hoạch lại các sản phẩm dịch vụ để tăng cường năng lực kinh doanh, cạnh tranh phù hợp với mạng lưới; thường xuyên rà soát cập nhật về biến động sản lượng, sắp xếp lại mạng lưới phục vụ, dây truyền sản xuất phù hợp với từng địa bàn. Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trên toàn mạng lưới, đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021….

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh trong năm 2020, để thực hiện hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh quyết liệt  giảm lỗ sâu hơn so với năm 2020; tăng cường với các ngành, các cấp có các giải pháp, kiến nghị, huy động các nguồn lực để 24 xã có điểm Bưu điện - Văn hóa xã; chú trọng phát triển kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiếp thị; quyết liệt đồng bộ phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, góp phần xây dựng nền bưu chính hiện đại, phát triển kinh tế - Xã hội.

Đ/c Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua trong năm 2020, Bưu điện tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 01 cá nhân; Bộ Thông tin - Truyền thông tặng Cờ Thi đua cho 02 tập thể đơn vị trực thuộc, tặng Giấy khen cho 07 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng cho 01 cá nhân…

Đ/c Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của TTCP trao Cờ thi đua Chính phủ cho Bưu điện tỉnh

Hoàng Nhi

Tin khác

Khối Mặt trận - Đoàn thể tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (23/12/2020 09:04)

Khối Kinh tế ngành tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (16/12/2020 10:20)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Khối giao ước thi đua các huyện vùng 30a (16/12/2020 09:36)

Khối Kinh tế - Tổng hợp tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (15/12/2020 16:26)

Khối Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác phong trào Thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. (03/12/2020 22:30)