Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Tin hoạt động cụm, khối thi đua

Gửi Email In trang Lưu
Khối Kinh tế ngành tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

16/12/2020 10:20

Chiều ngày 16/12/2020, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang, Khối Giao ước Thi đua khối Kinh tế ngành đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thành viên trong Khối: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng.

 

( Đại điện cơ quan Sở Thông tin - Trưởng khối Kinh tế ngành

thông qua dự thảo báo cáo tại Hội nghị)

Hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do UBND tỉnh phát động tại Chương trình số 298/CTr-UBND, ngày 25/12/2019, các thành viên trong Khối đã tổ chức triển khai và phát động thi đua đến toàn thể CCVC&NLĐ trong ngành mình và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của CCVC&NLĐ các đơn vị trong khối cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh giao cụ thể như: Sở Thông tin và Truyền thông Công tác truyền thông: Số video, tin bài được tuyên truyền là 1.128 tin bài trong đó 95 số tin bài chia sẻ, 336 tin bài truyền thông trên wed, 682 tin bài truyền thông trên mạng xã hội, 15 tin bài truyền thông trên ứng dụng dùng chung bản tin Popup. Sưu tầm, phát bản tin video trên hệ thống cụm truyền thanh cơ sở: 23 tin. Quản trị, vận hàng hệ thống truyền thanh Internet cơ sở: 110 bản tin phát thanh được biên tập, số lượt phát thanh tại thôn, bản (541 thôn): 330 lượt; Sở Tài Nguyên và Môi trường Trình UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, chuyển hình thức thuê đất với 39 dự án với tổng diện tích 3.611,73ha; quyết định thu hồi đất 08 dự án do trả lại đất, do hết hạn sử dụng đất với diện tích 239,14ha, giao cho UBND xã thị trấn quản lý theo quy định; thu hồi đất để thực hiện bán đấu giá tài sản, chuyển nhượng sử dụng đất gồm: trụ sở làm việc (cũ) của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Xín Mần, Công trình nhà phụ trợ của Kho bạc tỉnh, nhà làm việc (cũ) của Công ty KT sổ số, trụ sở làm việc (cũ) của Chi cục thuế huyện Vị Xuyên, nhà làm việc (cũ) của Trung tâm cấp thoát nước và DVCCMT huyện Đồng Văn; ban hành kế hoạch định giá cụ thể để tính toán tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi tiền sử dụng đất, cho thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động sở hữu trí tuệ, ATBX, thông tin và thống kê khoa học đã được đẩy mạnh thông qua việc tuyên truyền về SHTT nâng cao nhận thức bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm sản xuất... đến nay, toàn tỉnh có 07 chỉ dẫn địa lý, 07 nhãn hiệu chứng nhận, trên 10 nhãn hiệu tập thể và hơn 100 nhãn hiệu độc quyền, đứng đầu cả nước về số lượng sản phẩm được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Triển khai Kế hoạch 20/KH-UBND ngày 15/01/2020, đã tuyển chọn, phê duyệt danh mục các sản phẩm đặc sản của tỉnh gồm 01 nhãn hiệu chứng nhận, 02 nhãn hiệu tập thể và 05 nhãn hiệu độc quyền; phê duyệt triển khai 03/04 dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể; Sở Giao thông vân tải thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý; Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kịp thời huy động phương tiện máy móc, thiết bị thi công xử lý các điểm sạt lở, tiền ẩn tai nạn giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sửa chữa định kỳ đã được Tổng Cục đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh giao; Sở Nông nghiệp và Phát triển Công tác trồng rừng được chú trọng thực hiện, đến ngày 10/11/2020 là 5.711,7 ha, trong đó: Trồng rừng mới theo Quyết định số “1511” được 1.463/1.498,3 đạt 98% kế hoạch; trồng rừng ngoài kế hoạch 4.248,7 ha; trồng cây phân tán được 2.982,7 nghìn cây các loại (tương đương với 1.988 ha). Chăm sóc rừng trồng 1.738 ha; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên triển khai thực hiện 131.900 ha theo kế  hoạch. tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR được 49.515 lượt người...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, những mặt tồn tại và hạn chế, các thành viên trong khối đã đưa ra nhiều ý kiến bổ sung thêm vào báo cáo và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như: Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động các phong trào thi đua kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Đồng thời, tổ chức các đợt thi đua hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả đảm bảo phù hợp với từng loại hình cơ sở, sơ kết, tổng kết động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua...Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động để mọi người làm việc hăng hái, có trách nhiệm cao trong lao động sản xuất, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của của tỉnh đã đề ra.  

Tại Hội nghị Sở Thông tin và Truyền thông Trưởng khối năm 2020 đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối năm 2021 cho Ban Quản lý khu kinh tế.

Lê Hằng

Tin khác

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Khối giao ước thi đua các huyện vùng 30a (16/12/2020 09:36)

Khối Kinh tế - Tổng hợp tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (15/12/2020 16:26)

Khối Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác phong trào Thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. (03/12/2020 22:30)

Khối Nội chính tổng kết công tác phong trào Thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (03/12/2020 08:47)

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 - Khối Giao ước thi đua các huyện vùng 30a (03/08/2020 13:53)