Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ GIANG LẦN THỨ VI

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị Biểu dương gương điển hình tiên tiến trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 - 2020

18/08/2020 14:09

Chiều ngày 14/8/2020, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, đã tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

            Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua", trong 05 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ đã phát triển sâu rộng, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh xã hội.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, phát động nhiều đợt thi đua thiết thực qua đó nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Tiêu biểu là các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Cả nước chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” phong tràođẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt nội dung “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. Công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng gương điển hình luôn được quan tâm, nhiều tập thể, cá nhân đã thật sự trở thành những tấm gương tiêu biểu, cách làm hay để đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân noi theo.

Từ đó, trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc công tác hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bỏ lại phía sau” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nổ lực của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo; sự hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vốn, tiếp cận các dịch vụ xã hội, giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật áp dụng vào cuộc sống và lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo vền vững như: “Quỹ vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động được 15.062 triệu đồng; đã chi sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết 7.710 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán: 2.442 triệu đồng; trao 25 con bò giống cho 25 hộ nghèo của huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ nuôi luân chuyển, với tổng trị giá là 500 triệu đồng. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao số tiền 520.000.000đ cho 10 hộ nghèo nơi biên giới và chiến sĩ Biên phòng khó khăn làm nhà ở...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trọng Thành - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng có một số ý kiến như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua; Nâng cao chất lượng công tác bình xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; Chú trọng khen cho người lao động trực tiếp; tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến để lan tỏa phong trào thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Đồng chí Trần Trọng Thành - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng

phát biểu tại Hội nghị

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác khen thưởng của ngành được chú trọng, bảo đảm khen đúng người, đúng thành tích, kịp thời... Chính những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là một những trong tấm gương sáng, tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào, các chương trình thi đua do MTTQ phát động, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang từng bước phát triển về mọi mặt.

Các điển hình được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tặng bằng khen tại Hội nghị

Lê Hằng

Tin khác

Huyện Đồng Văn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (31/07/2020 10:36)

Đại hội thi đua yêu nước huyện Xín Mần lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 (22/07/2020 16:25)

Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, biểu dương gương điển hình tiên tiến Ngành Y tế, giai đoạn 2015 - 2020 (17/07/2020 16:05)

Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Giang lần thứ V giai đoạn (2020-2025) (17/07/2020 11:02)

Mèo Vạc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (16/07/2020 16:23)