Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Diễn đàn trao đổi

Gửi Email In trang Lưu
“Kết quả công tác đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Giang gắn với đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”

24/02/2020 09:00

      Trong năm 2019, với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hà Giang luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua với các giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; Chủ đề thi đua, tên gọi phong trào ngắn gọn, dễ nhớ. Tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện. Nội dung thi đua thiết thực, phù hợp; Việc ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị được duy trì; Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; Công tác Thi đua, khen thưởng đã thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh tích cực phát huy và nhiệt tình tham gia, cổ vũ.

      Ngoài việc tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua chuyên đề do Thủ tướng phát động, tỉnh Hà Giang đã xây dựng chương trình, kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”; “Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020”; “Doanh nghiệp Hà Giang hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua đặc biệt thực hiện chương trình, mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp - tỉnh Hà Giang’’; Mô hình “Cà phê Doanh nhân”; cuộc vận động “Chung tay xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, người có công, hộ nghèo xã biên giới”…

        Và kết quả, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách đến hết 31/12/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.282 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao 3,7%, vượt kế hoạch trung ương giao 19,7%; công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100% KH, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 38/177 xã, vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và về đích trước 02 năm; toàn tỉnh có 9.536 hộ thoát nghèo; có 02 vận động viên giành được 02 huy chương Bạc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (Seagames30)...

     Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Chính vì vậy mà công tác đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” cũng là một yêu cầu rất quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

       Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang đã cụ thể hóa bằng Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn, Chương trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể như sau:

       Việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 được tỉnh tổ chức theo hình thức trực tuyến với gần 8.000 đại biểu tham dự. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện ghi hình chuyên đề và in thành đĩa DVD để làm tài liệu tuyên truyền. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; Hầu hết các buổi học tập đều do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt, qua đó thể hiện rõ được vai trò, sự vào cuộc của người đứng đầu về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, 100% các chi, đảng bộ đã tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 cho cán bộ, đảng viên; đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân đạt trên 90%.

      Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên, hiệu quả chuyên mục “Dân hỏi - lãnh đạo trả lời”, “Ý kiến người dân - cử tri”…, qua đó, lãnh đạo các cấp, các ban, sở, ngành đã kịp thời nắm bắt, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của Nhân dân và Doanh nghiệp. Việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc...

    Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của địa phương: kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận; 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”…Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang duy trì thường xuyên, hiệu quả chuyên mục “Kể chuyện về Bác”; “Học tập theo Bác”, ký sự “Hành trình theo chân Bác”… đồng thời mở mới chuyên mục “50 năm thực hiện Di chúc của Bác”. Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Bản tin Thông báo Nội bộ của Ban Tuyên giáo cấp tỉnh và cấp huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch các huyện, thành phố tích cực đăng tải, phát sóng các tin, bài viết, phóng sự phản ánh hoạt động, giới thiệu các gương điển hình, các mô hình, cách làm hay của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị. Để thực hiện có hiệu quả hơn việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; hội thi được tổ chức ở cấp huyện và cấp tỉnh. Ngoài ra, công tác phổ biến, tuyên truyền còn được thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, qua các buổi sinh hoạt chi bộ; qua các hình thức băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, biển tường, hệ thống loa truyền thanh, xe thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động…

     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đưa nội dung tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; lồng ghép nội dung văn hóa dân gian của các dân tộc vào trong trường học được thực hiện đảm bảo phù hợp với từng cấp học, bậc học. Đoàn Thanh niên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên với các hình thức đa dạng, phong như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ Hà Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tổ chức các diễn đàn; sinh hoạt chuyên đề; đồng thời tích cực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn”...

      Trên cơ sở các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn trong năm 2019, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, sáng tạo.

       Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành nêu cao tinh thần, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính. Chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ đúng quy định; công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, chú trọng cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; giao tiếp, ứng xử của đội ngũ công chức, viên chức và bộ phận giao dịch hành chính chuyển biến tích cực; chất lượng công vụ được nâng lên; Trung tâm Hành chính công tỉnh và hệ thống một cửa điện tử được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Đến ngày 10/12/2019, toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 84.419/94.155 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn chiếm trên 97%. Việc xây dựng chính quyền điện tử góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cơ quan, đơn vị, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tăng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang;  Các cấp, ngành chủ động kiện toàn, sắp xếp lại các Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nhằm giảm đầu mối tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Kết quả, giảm 06 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 65 Ban Chỉ đạo cấp huyện và 1.031 Ban Chỉ đạo cấp xã. Sau khi sáp nhập các cơ quan, đơn vị đã ổn định hoạt động, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và tổ chức hoạt động của cơ quan để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

       Kết quả tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.282 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao 3,7%, vượt kế hoạch Trung ương giao 19,7%; Việc nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được các cấp ủy và chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhiều giải pháp đột phá đã và đang được triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Trong đó, tập trung cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập của người nghèo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và trong năm 2019, toàn tỉnh Hà Giang giảm được 9.536 hộ nghèo vượt kế hoạch đề ra; Đặc biệt, thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo 34 xã biên giới có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Tính đến ngày 28/11/2019 toàn tỉnh đã có 1.063 hộ gia đình được triển khai xây dựng nhà ở. Trong đó, có 305 hộ đã hoàn thành, 758 hộ đang khởi công và xây dựng. Trong số 1.063 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở có 136 hộ gia đình người có công, 356 hộ cựu chiến binh nghèo và 571 hộ nghèo xã biên giới.

       Với chủ đề  xuyên suốt “Ghi nhớ và thực hiện tốt lới Bác căn dặn, phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Hà Giang phát triển”, phong trào thi đua đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị cụ thể hóa thành các nội dung thi đua sát thực với nhiệm vụ chính trị, dễ thực hiện, phù hợp với thực tế và đã phát huy sức mạnh nội lực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Từ những đổi mới về công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, giai đoạn 2016-2020” đã có nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có những cách làm sáng tạo đã và đang tích cực phát huy hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn, tiêu biểu như: phong trào thi đua “Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi”; “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới công tác tham mưu nâng cao chất lượng phục vụ”, “Cơ quan văn hóa, ngày làm 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”… cuộc vận động “Chung tay xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, người có công, hộ nghèo xã biên giới”

       Qua kết quả đạt được trong việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh gắn với đẩy mạnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh” và “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, tỉnh Hà Giang cũng đã rút ra một số kinh nghiệm, giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện như sau:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt về công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;“Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

       Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phát động với những hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; thông qua các phong trào thi đua cần kịp thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; quan tâm chú trọng đến khen thưởng các tập thể vùng khó khăn của tỉnh và các cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để kịp thời động viên khích lệ hạt nhân trong các phong trào thi đua.

      Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

     Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện  các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch, nhiệm vụ trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhân thức và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động.

     Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Kịp thời kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp, phân công thành viên Hội đồng phụ trách, theo dõi, tham mưu, đôn đốc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tham mưu trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Như Quỳnh

Tin khác

Lời Bác dạy còn vang mãi ở cổng trời (11/06/2018 15:27)

Bàn về “ sáng kiến kinh nghiệm” (21/02/2017 09:44)

Một cách làm hay trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bán trú ở Quản Bạ (15/02/2017 09:37)

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng: Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu (14/04/2016 07:32)

Nhớ ngày Bác lên thăm Hà Giang (23/03/2016 15:23)