Thứ tư, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2020

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2019 của Bưu điện tinh Hà Giang

20/12/2019 16:27

Sáng ngày 18/12, tại Hội trường Bưu điện tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam và đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh.

        Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2019 và báo cáo tổng kết quả phong trào thi đua trong giai đoạn 2015 - 2019 cho thấy đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao thông qua việc tổ chức phong trào thi đua với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của người đứng đầu, sự đồng thuận cao trong hưởng ứng tham gia thi đua của các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị cơ sở, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2019 cụ thể như: Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo và giao tới từng đơn vị, bưu cục trực thuộc; đồng thời xây dựng kịch bản kinh doanh theo từng nhóm dịch vụ, từng dịch vụ chủ yếu, hướng dẫn thực hiện chương trình hành động, thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ. Bộ máy tiếp thị tại các đơn vị đã được kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, việc tiếp xúc, giới thiệu dịch vụ tới  khách hàng được triển khai thường xuyên và đã có đóng góp đáng kể trong việc mở rộng thị trường, khách hàng. Đẩy mạnh dịch vụ cung cấp dịch vụ chuyển phát trong lĩnh vực hành chính công; đổi mới và tạo đột phá trong chuyển phát thương mại điện tử, điều chỉnh quy trình dịch vụ bưu chính chuyển phát phục vụ khách hàng thương mại điện tử; thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ Emoney…

Tổng doanh thu năm 2019  ước đạt 101,202 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 37% so với thực hiện năm 2018. Doanh thu tính lương ước đạt 54,974 tỷ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019,  năm 2020 Bưu điện tỉnh tập trung thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ SXKD, như tổng doanh thu phấn đấu đạt 93,531 tỷ đồng đạt 100,5 % kế hoạch Tổng Công ty giao; doanh thu lương đạt 65,039 tỷ đồng đạt 106,7 % so với kế hoạch Tổng Công ty giao tăng 17% so với năm 2019; năng suất lao động đạt 133 triệu đồng/người/năm tăng 19% so với thực hiện năm 2019. Tập trung phát triển kinh doanh các dịch vụ theo mục tiêu định hướng đã xây dựng; thường xuyên rà soát tổ chức mạng lưới đường thư, các tuyến phát, thu gom bưu gửi để điều chỉnh hợp lý khi có biến động về sản lượng. Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trên toàn mạng lưới, đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh trong năm 2019, để thực hiện hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh cần phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền bưu chính hiện đại, phát triển kinh tế - Xã hội. Trong đó chú trọng bảo đảm chỉ tiêu kinh doanh gắn với việc duy trì bưu chính công cộng, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao dịch vụ, thực hiện tốt chăm sóc khách hàng; đẩy mạnh phát triển nhanh về bưu chính, đáp ứng chuyển phát, phát triển thị trường thương mại điện tử, đặc biệt là phục vụ phát triển chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã để trở thành cánh tay nối dài của hoạt động hành chính công.

(Đ/c Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 03 cá nhân; Bộ Bộ Thông tin - Truyền thông tặng Cờ Thi đua cho 04 tập thể, Chiến sỹ thi đua cho 04 cá nhân và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Thông tin – Truyền thông, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt là tuyên dương 11 tập thể, 45 cá nhân điển hình tiên tiến, Lao động giỏi - Lao động sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2019.

(Đ/c Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của CTN

trao HCLĐ cho Đ/c Đinh Văn Dũng Giám đốc Bưu điện tỉnh)

Hoàng Nhi

Tin khác

Biểu dương các cá nhân tại lễ Kỷ niệm 27 năm ngày Quốc tế người khuyết tật và Tổng kết công tác Hội năm 2019 (09/12/2019 10:40)

ĐẠI HỘI THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” (07/11/2019 08:14)

Biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III - năm 2019 (30/10/2019 14:59)

TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "CẢ NƯỚC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2011-2020 (25/10/2019 09:32)

Hội nghị sơ kết khối Giao ước Thi đua các huyện vùng 30a - năm 2019 (12/08/2019 15:13)