Thứ tư, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2020

Tin hoạt động cụm, khối thi đua

Khối các huyện, thành phố vùng động lực tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019

09/12/2019 08:22

Ngày 04/12/2019, tại phòng họp UBND thành phố Hà Giang - đơn vị Trưởng khối năm 2019, Khối giao ước thi đua các huyện, thành phố vùng động lực tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - Chủ tịch UBND thành phố (trưởng Khối) và đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang (phó Khối) đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo UBND và lãnh đạo phòng Nội vụ, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các huyện, thành phố trong Khối giao ước thi đua vùng động lực.

         Trên cơ sở nhận thức rõ năm 2019 là năm “nước rút”, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Ban thường vụ, HĐND, UBND các huyện, thành phố đã tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt và với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế của Khối vùng động lực cơ bản phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được nâng lên, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cơ bản hoàn thành. Trong đó, đặc biệt tập trung vào thế mạnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển mũi nhọn kinh tế nhằm tăng thu ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, Khối thi đua vùng động lực khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, các hoạt động đối thoại thường xuyên được diễn ra với các doanh nghiệp trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh. Tích cực, chủ động tiếp cận xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, thương hiệu lớn đến đầu tư đã đạt được kết quả tích cực trên địa bàn các huyện, thành phố vùng động lực.

Các cấp ủy, chính quyền của từng đơn vị trong Khối thi đua đã thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao thông qua các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề. Từng đơn vị đã có cách làm mới trong tổ chức phong trào thi đua: Thành phố Hà Giang xác định chủ đề “Tăng cường kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị” là nội dung chỉ đạo trong tổ chức các phong trào thi đua của thành phố trong năm 2019. Phát động phong trào “Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; phong trào thi đua đột kích quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2019. Huyện Vị Xuyên phát động phong trào thi đua “Cột cờ gắn với cột đèn thắp sáng tại các thôn khu đông dân cư”; phong trào thi đua triển khai giải phóng mặt bằng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang; phong trào thi đua triển khai giải phóng mặt bằng dự án: Tu bổ, mở rộng, quy tập nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang năm 2019; phát động phong trào thi đua “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông”; phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước huyện Vị Xuyên lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện Bắc Quang phát động phong trào thi đua nước rút với mục tiêu thi đua hoàn thành sớm và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới năm 2019. Huyện Quang Bình phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cuối năm 2019...

(Hình ảnh của Hội nghị đang triển khai tổng kết)

Trong tổng số 25 chỉ tiêu Khối vùng động lực đã đăng ký với tỉnh, nhìn chung các huyện, thành phố đều đạt 100% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt trên 100% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao, như: Thu ngân sách trên địa bàn, điển hình thành phố Hà Giang đạt 124%KH, Vị Xuyên đạt 103%KH, Bắc Mê đạt 102%KH; thu nhập bình quân đầu người, tiêu biểu thành phố Hà Giang đạt 105%, Vị Xuyên đạt 105%; số hộ nghèo vượt kế hoạch đề ra, tiêu biểu Quang Bình đạt 125%KH, thành phố Hà Giang đạt 115%KH, Vị Xuyên đạt 113%KH; giải quyết việc làm, tiêu biểu Quang Bình đạt 153,3%KH, Vị Xuyên đạt 138,7%KH, thành phố Hà Giang đạt 115,3%KH, Bắc Quang đạt 114,4%KH; giảm tỷ xuất sinh, các huyện đều đạt, tiêu biểu thành phố Hà Giang vượt 0,16%0; chỉ tiêu về NTM, tổng số tiêu chí thực hiện đã tăng, tiêu biểu huyện Bắc Quang tăng vượt 14 tiêu chí (thực hiện đạt 49/35 tiêu chí), Quang Bình tăng vượt 1 tiêu chí (thực hiện đạt 18/17 tiêu chí). Bên cạnh 05 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019: xã Tùng Bá, xã Thanh Đức (Vị Xuyên), xã Hùng An (Bắc Quang), xã Kim Ngọc, xã Tân Bắc (Bắc Quang); các chỉ tiêu xếp loại, các huyện, thành phố đều đạt tương đối tốt. Với sự đồng thuận cao, sự hưởng ứng tham gia thi đua của các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Khối vùng động lực. Nhiều gương điển hình được phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền trên Trang TTĐT của các đơn vị. Tiêu biểu như các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang,Quang Bình....

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chấm điểm thi đua cho các đơn vị thành viên trên cơ sở số liệu báo cáo của các đơn vị; đồng thời các ý kiến tham gia đồng thuận với báo cáo tổng kết của Khối thi đua; thảo luận và kiến nghị một số chỉ tiêu rất khó thực hiện được do yếu tố khách quan như: Chỉ tiêu về an toàn giao thông, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu, kinh phí mỗi năm cấp cho khen thưởng của ngành giáo dục rất thấp không đáp ứng đủ ở mỗi đơn vị. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trọng Thành -Trưởng Ban Thi đua khen thưởng đã đề nghị: Lãnh đạo UBND và lãnh đạo, chuyên viên theo dõi TĐKT của các đơn vị trong khối cần quan tâm bồi dưỡng, xây dựng những điển hình tiên tiến xứng tầm gắn với công tác khen thưởng để tạo sự lan tỏa, nhân rộng nêu gương cao. Đặc biệt quan tâm, chú trọng những điển hình là hộ gia đình làm kinh tế giỏi, đủ điều kiện trình khen thưởng các cấp. Đồng thời, nâng cao chất lượng khen thưởng ngay từ cơ sở, đảm bảo khen thưởng có tính tiêu biểu, tính điển hình; xây dựng kế hoạch hoạt động của Khối thi đua nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng…cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng;...

Khối giao ước thi đua đã thống nhất chuyển giao nhiệm vụ Trưởng khối năm 2020 cho Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Phó Trưởng khối cho Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên./.

Ngô Văn Long

Tin khác

Khối Nội chính tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (04/12/2019 15:45)

Khối giao ước thi đua các huyện 30a tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 (03/12/2019 10:37)

Khối Kinh tế - Tổng hợp tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (02/12/2019 14:14)

Khối Mặt trận - Đoàn thể tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (27/11/2019 15:20)

Khối giao ước thi đua các tổ chức Hội sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (24/07/2019 08:21)