Thứ ba, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2020

Tin hoạt động cụm, khối thi đua

Khối Mặt trận - Đoàn thể tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

27/11/2019 15:20

Sáng ngày 26/11/2019, tại Hội trường Ủy ban Mặt Tổ quốc tỉnh, Khối Giao ước Thi đua khối Mặt trận - Đoàn thể đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng - năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng - năm 2020. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Vàng Seo Cón - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cơ quan Trưởng khối Giao ước thi đua Khối Mặt trận - Đoàn thể năm 2019. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan trong Khối thi đua.

           Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác năm 2019 của các đơn vị trong Khối Giao ước thi đua, Khối thi đua đã cụ thể hóa xác định các phong trào thi đua trọng tâm và tổ chức triển khai đến cơ sở như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của LĐLĐ tỉnh; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”của Hội Nông dân tỉnh; phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN tỉnh; phong trào “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hà Giang thời kỳ mới”của Tỉnh đoàn Thanh niên; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Mặt trận Tổ quốc và “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị các Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”; phong trào “ Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang hội nhập và phát triển”, “phong trào sáng tạo khởi nghiệp” đã được 100% các tổ chức Hội tiến hành phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể thiết thực phù hợp với thực tế ở từng đơn vị.

(Hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019)

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những mặt còn hạn chế trong thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng - năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ - năm 2020. Trong đó chú trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; Củng cố, kiện toàn bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng trong mỗi đơn vị; nâng cao năng lực và nhận thức của cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, để tham mưu tốt cho lãnh đạo trong việc chỉ đạo tổ chức phong trào. Cũng tại Hội nghị đã bàn giao cho đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ  nhận nhiệm vụ Trưởng khối Giao ước thi đua Khối Mặt trận - Đoàn thể năm năm 2020.

Lê Hằng

Tin khác

Khối giao ước thi đua các tổ chức Hội sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (24/07/2019 08:21)

KHỐI GIAO ƯỚC THI ĐUA CÁC BAN ĐẢNG SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM (08/07/2019 14:38)

Khối Giao ước thi đua các huyện, thành phố vùng động lực sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 (08/07/2019 14:10)

Hội nghị tổng kết Khối giao ước thi đua các tổ chức Hội năm 2018 (28/11/2018 15:19)

Khối Mặt trận – Đoàn thể tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2018 (28/11/2018 15:04)