Thứ tư, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2020

HỘI ĐỒNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân tại Hội nghị Tổng kết sau 10 năm hoàn thành phân giới cắm mốc và 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

14/11/2019 15:34

Chiều ngày ngày 8/11/2019, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết sau 10 năm hoàn thành công tác Phân giới cắm mốc và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang.

              Chủ trì hội nghị Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, Thường trực UBND 11 huyện, thành phố, lãnh đạo các Đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn.

          Sau 10 năm hoàn thành công tác PGCM, tình hình khu vực biên giới, hệ thống đường biên mốc giới thuộc địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hà Giang và các địa phương biên giới phía Trung Quốc, góp phần tích cực xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển. Tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai công tác đối ngoại nói chung, công tác quản lý biên giới nói riêng, qua đó các nội dung công việc liên quan đến thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam -Trung Quốc trên địa bàn tỉnh được triển khai thường xuyên, liên tục. Quan tâm, duy trì công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới; tổ chức tuần tra, kiểm soát song phương; chủ động thực hiện tốt công tác ngoại giao của Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân với các tỉnh giáp ranh với Trung Quốc…

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phân giới cắm mốc và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

 

 

(Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc) 

(Đ/c Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác PGCM BG trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc)

Trần Hùng

Tin khác

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở - năm 2019. (29/05/2019 10:48)

Tin liên hệ (07/03/2015 22:22)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2014 của Khối thi đua 7 (07/03/2015 21:24)