Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Tin tức, sự kiện

Gửi Email In trang Lưu
Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng tại Đồng Văn

08/08/2018 10:23

Ngày 07/8/2018,Uỷ ban nhân dân huyện và Phòng Nội vụ huyện Đồng Văn đã phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị tập huấn có trên 150 đại biểu là Thủ trưởng các phòng, ban thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học và cán bộ công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị.

      Tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã nhấn mạnh vai trò của công tác Thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, đồng thời khẳng định việc tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng được lãnh đạo huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện và đề nghị báo cáo viên của Ban Thi đua, khen thưởng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về một số nội dung như: Thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng, tiêu chuẩn xét các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua ...

     Tại  Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về thi hành Luật Thi đua khen thưởng; được tiếp cận, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tham mưu tổ chức phong trào thi đua, nhân rộng điển hình và nghiệp vụ  khen thưởng; đồng thời giải đáp những vướng mắc trong thực hiện Luật Thi đua khen thưởng ở cơ sở. Qua đó, Thủ trưởng các đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cơ sở đã cơ bản nắm bắt những yêu cầu đổi mới về công tác Thi đua khen thưởng, những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, kỹ năng trong tổ chức phong trào thi đua và nghiệp vụ khen thưởng.  Điều đó sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực chỉ đạo, tham mưu tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đồng Văn trong những năm tới./.

Như Quỳnh

Tin khác

Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (01/08/2018 10:06)

Hội nghị sơ kết Khối giao ước thi đua các ngành có chức năng quản lý nhà nước về kinh tế (09/07/2018 23:41)

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng tại cấp cơ sở (21/06/2018 14:25)

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) cấp quốc gia (04/06/2018 15:07)

Tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng tại huyện Mèo Vạc (27/04/2018 21:52)