Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Tin tức, sự kiện

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị sơ kết Khối giao ước thi đua các ngành có chức năng quản lý nhà nước về kinh tế

09/07/2018 23:41

Ngày 9.7, tại Sở Giao thông vận tải, Khối giao ước thi đua các ngành có chức năng quản lý nhà nước về kinh tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

Toàn cảnh Hội nghị.
 Hội nghị sơ kết Khối giao ước thi đua các ngành có chức năng quản lý nhà nước về kinh tế

Khối giao ước thi đua các ngành chức năng quản lý nhà nước về kinh tế gồm các sở: NN&PTNT, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học & Công nghệ, Tài nguyên & Môi trường, Thông tin và Truyền thông và Ban quản lý Khu kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các thành viên trong khối đã tổ chức tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao như: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công thương tham gia kiểm tra thực tế các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh; Sở GTVT phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của ngành; Sở Công thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, xăng dầu… Các đơn vị trong khối đã tiếp nhận hơn 19.350 hồ sơ thủ tục hành chính; đã giải quyết 19.144 hồ sơ; đang giải quyết 207 hồ sơ. Các đơn vị thành viên trong Khối đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đóng góp giúp đỡ các xã khó khăn với số tiền là trên 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã đạt được nhiều thành tích thiết thực do có sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Khối thi đua các ngành có chức năng quản lý nhà nước về kinh tế đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản pháp lý; các nội dung thi đua phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; quan tâm xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua…

Nguồn: Báo Hà Giang điện tử

Tin khác

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng tại cấp cơ sở (21/06/2018 14:25)

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) cấp quốc gia (04/06/2018 15:07)

Tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng tại huyện Mèo Vạc (27/04/2018 21:52)

Họp Hội đồng xét tặng Danh hiệu "Nghệ sĩ Ưu tú" cấp tỉnh (20/03/2018 21:45)

Xã Yên Hà đạt chuẩn Nông thôn mới (06/02/2018 22:20)