Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Xin ý kiến

Gửi Email In trang Lưu
Xin ý kiến nhân dân về các trường hợp đề nghị trình khen Huân chương Lao động

10/10/2017 15:29

      Thực hiện quy định về việc công khai và lấy ý kiến nhân dân về các trường hợp tập thể, cá nhân đề nghị trình khen Huân chương , cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh thông báo và xin ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho 02 tập thể và 01 cá nhân, cụ thể như sau: 

a) Tập thể

       1. Nhân dân và cán bộ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang – (Nhân dịp kỷ niệm 55 năm - ngày thành lập huyện Quản Bạ (15/12/1962-15/12/2017).

- Thành tích 5 năm (2012-2017) đạt được:

+ Đã được Huân chương Lao động hạng Nhì (QĐ số 1150/QĐ-CTN ngày 09/8/2012).

+ 02 Cờ thi đua của UBND tỉnh (QĐ số 84/QĐ-UBND ngày 15/01/2015, số 68/QĐ-UBND ngày  14/01 2016).

+ Năm 2012-2016: UBND tỉnh tặng 07 Bằng khen (QĐ số 1185/QĐ-UBND ngày 16/6/2012, số 115/QĐ-UBND ngày 16/01/2013, số 75/QĐ-UBND ngày 14/01/2015, số 2626 /QĐ-UBND,  ngày 24/12/2015, số 43/QĐ-UBND, ngày 11/01/2016; số 70/QĐ-UBND, ngày 14/01/2016; số 1518/QĐ-UBND, ngày 13/7/2016).

+ Thành tích của các tập thể thuộc huyện : 02 Cờ thi đua của Chính phủ; 19 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 02 BK của Thủ tướng Chính phủ và 21 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể LĐXS và 85 lượt tập thể được tặng BK của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Thành tích chưa đủ điều kiện trình khen HCLĐ hạng nhất,  xét thành tích đạt được đến đâu khen đến đó theo quy định tại khoản 1, khoản 3 - Điều 14, Thông tư 07/2014/TT-BNV, đề nghị Hội đồng TĐKT tỉnh xét trình khen Huân chương lao động hạng ba).  

       2. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang – (Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm (05/11/1992 - 05/11/2017))

- Thành tích 5 năm (2012-2017) đạt được:

+ Năm 2012: đã được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 1771/QĐ-TTg ngày 21/11/2012).

+ Năm 2011 - 2016 liên tục đạt Tập thể LĐXS.

+ Năm 2015, 2016 được UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua của UBND tỉnh (QĐ số 74 ngày 14/01/2015, số 663 ngày 19/04/2016).

+ Năm 2013, 2015: được Bộ tặng 01 Bằng khen: QĐ số 39 ngày 10/01/2013; 03 Bằng khen của UBND tỉnh: QĐ số 2668 ngày 28/12/2015, số 69 ngày 14/01/2016, số 290 ngày 29/02/2016. 

b) Cá nhân: Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang.

- Thành tích:

+ Năm 2011: được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 1771/QĐ-TTg ngày 21/11/2012).

+ Năm 2012, 2014, 2016: được Bộ Lao động Thương binh Xã hội tặng Bằng khen (QĐ số 52/QĐ-LĐTBXH ngày 08/01/2013); UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen (QĐ số 71/QĐ-UBND ngày 14/01/2015, số 259/QĐ-UBND ngày 02/3/2016, số 666/QĐ-UBND ngày 19/4/2017).

+ Sáng kiến 1: Xây dựng Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2020”, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xác nhận tại Văn bản số 01/SN-HĐSK, ngày 16/8/2017).

 

+ Sáng kiến 2: Xây dựng Quy chế tạm thời về “Phối hợp quản lý người lao động Hà Giang đi làm việc tại Trung Quốc và lao động người Trung Quốc làm việc tại Hà Giang”, được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 08/7/2017 (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xác nhận tại Văn bản số 01/SN-HĐSK, ngày 16/8/2017). 

Các ý kiến đóng góp của công dân xin gửi về địa chỉ: Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Hà Giang; Địa chỉ Email: bantdkt.snv@hagiang.gov.vn 

Ban biên tập

Tin khác

Thăm dò dư luận về 931 ứng viên Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (05/10/2017 09:41)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (07/07/2016 15:22)