Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Xin ý kiến

Gửi Email In trang Lưu
Thăm dò dư luận về 931 ứng viên Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

05/10/2017 09:41

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo thăm dò ý kiến dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14.

     Hiện tại, có 86 ứng viên cho danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 229 ứng viên cho danh hiệu nhà giáo ưu tú thuộc khối các bộ - ngành và 616 ứng viên danh hiệu nhà giáo ưu tú khối các địa phương. 

      Trong số các ứng viên thuộc khối các địa phương về danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, tỉnh Hà Giang có 06 ứng viên được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Trung ương lần thứ 14 năm 2017 lựa chọn trong số 12 ứng viên được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nhà giáo cấp tỉnh đề cử. Danh sách cụ thể như sau:

         1. Ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang (TT số 608  trong danh sách);

          2. Ông Phạm Văn Khuông -  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang (TT số 262 trong danh sách);

         3. Bà Nguyễn Thị Dần - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (TT số  259 trong danh sách);

         4. Bà Mai Bích Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Biên, TP Hà Giang (TT số 260 trong danh sách);

         5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên, tỉnh Hà Giang (TT số  261 trong danh sách);

         6. Bà Lê Thị Thanh - Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (TT số  263 trong danh sách).

        Mọi thông tin thăm dò dư luận được tăng tải trên Trang web của Vietnamnet có địa chỉ:moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tao

Tin khác

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (07/07/2016 15:22)