Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Tin phong trào thi đua

Gửi Email In trang Lưu
Mô hình HTX Dân quân trồng rừng ở Vị Xuyên

22/03/2017 11:04

Vị Xuyên là một trong những huyện có diện tích đất lâm nghiệp khá lớn. Để khai thác tiềm năng đó, địa phương đã triển khai nhiều chương trình, dự án trồng mới rừng nhằm nâng cao độ che phủ, thu nguồn lợi từ rừng cũng như cải thiện môi trường sinh thái... Nhằm nâng cao hiệu quả từ trồng rừng sản xuất, huyện Vị Xuyên đã thành lập HTX Dân quân trồng rừng ở một số xã có điều kiện thuận lợi.

 

Thành viên HTX Dân quân trồng rừng xã Bạch Ngọc ra quân phát dọn thực bì.
Thành viên HTX Dân quân trồng rừng xã Bạch Ngọc ra quân phát dọn thực bì.

Qua khảo sát, huyện đã lựa chọn 3 xã: Kim Thạch, Ngọc Minh và Bạch Ngọc để thành lập mô hình HTX Dân quân trồng rừng. Sau khi xây dựng Điều lệ, Phương án sản xuất, kinh doanh, các HTX đã bước vào hoạt động. Tại xã Kim Thạch (xã đầu tiên thành lập HTX Dân quân trồng rừng) được giao 80 ha đất lâm nghiệp với 53 thành viên là biên chế trong lực lượng dân quân của xã. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc là Xã đội trưởng.

Theo mô hình đó, xã Ngọc Minh, xã Bạch Ngọc cũng được thành lập HTX Dân quân trồng rừng. Tại xã Ngọc Minh có 50 thành viên, được giao 20 ha đất lâm nghiệp, xã Bạch Ngọc có 62 thành viên, được giao 100 ha đất lâm nghiệp. Ngay sau khi được thành lập trong năm 2016, các HTX trên đã bước vào hoạt động. Cùng với nhiệm vụ thường xuyên huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai,  hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn; tham gia diễn tập giữ gìn trị an, phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão xảy ra trên địa bàn; phối hợp tổ chức tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, phối hợp với Công an xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội..., các HTX còn nhận thêm nhiệm vụ trồng rừng kinh tế, rừng lâm nghiệp xã hội dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy xã.

Các HTX Dân quân trồng rừng của huyện Vị Xuyên ra đời đã tạo ra phương thức sản xuất mới, nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường hiệu quả sử dụng đất và chất lượng rừng trồng; phát triển lâm nghiệp bền vững trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đầu tư thâm canh trong sản xuất lâm nghiệp. Đồng thời tăng cường sức mạnh, nguồn lực của các thành viên HTX, tạo công ăn, việc làm cho người dân địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc: Mặc dù được thành lập sau các xã khác, nhưng Đảng ủy và UBND xã đã chỉ đạo HTX xây dựng các chương trình nhanh chóng đi vào hoạt động. Với diện tích được giao, HTX đã triển khai phát dọn thực bì, liên hệ với những đơn vị cung ứng giống cây lâm nghiệp đảm bảo chất lượng. Phương án sản xuất của HTX sẽ góp phần cung cấp củi và nguyên liệu chế biến gỗ. Theo hạch toán kinh tế cho một chu kỳ kinh doanh 1 ha là chi phí đầu tư 35 triệu 500 ngàn đồng, sau 1 chu kỳ thu được 105 mét khối gỗ, bán với giá 1 triệu đồng/khối sẽ thu được 105 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư, thuế doanh nghiệp, HTX sẽ thu về lợi nhuận là 52 triệu 125 ngàn đồng. Bên cạnh hiệu quả về kinh tế còn mang lại hiệu quả về xã hội, như giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên, tăng tỷ lệ che phủ rừng, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững... Đến nay, HTX đã trồng được 8 ha, hết năm 2017 hoàn thành trồng 30 ha, đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành toàn bộ số diện tích đất lâm nghiệp được giao.Đối với HTX Dân quân trồng rừng xã Kim Thạch, đến thời điểm này đã trồng được 3 ha, HTX Dân quân trồng rừng xã Ngọc Minh trồng được 2 ha và đang tiếp tục xử lý thực bì để trên diện tích được giao để tiếp tục trồng mới rừng trong vụ Xuân năm nay.

Có thể khẳng định, việc thành lập mô hình HTX Dân quân trồng rừng ở Vị Xuyên sẽ khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, đáp ứng nhu cầu phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải tạo môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu tập trung cho các nhà máy giấy, chế biến gỗ...; thay đổi nhận thức của người dân về phát triển kinh tế tập thể, nâng cao trình độ quản lý và tổ chức các phương án sản xuất, kinh doanh...

Nguồn tin: baohagiang.vn

Tin khác

Lễ phát động "Đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và các phong trào thi đua yêu nước năm 2017" (20/03/2017 16:33)

Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017, phát động đợt thi đua cao điểm (27/02/2017 08:36)

Huyện Quang Bình phát động phong trào "Ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới" tại xã Tiên Yên (20/02/2017 14:02)

Kết quả nổi bật từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Bắc Quang năm 2016 (15/02/2017 10:03)

Phong trào "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả" (10/02/2017 08:37)