Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Tin phong trào thi đua

Gửi Email In trang Lưu
Lễ phát động "Đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và các phong trào thi đua yêu nước năm 2017"

20/03/2017 16:33

Ngày 17/3, tại Hội trường thị trấn (TT) Việt Quang, Đảng bộ TT Việt Quang (Bắc Quang) đã tổ chức Lễ phát động "Đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và các phong trào thi đua yêu nước năm 2017". Dự buổi lễ có đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Các đồng chí BTV Huyện ủy Bắc Quang; Bí thư 5 xã: Quang Minh, Tiên Kiều, Đồng Yên, Hùng An, Việt Vinh và 250 đảng viên trên địa bàn...

 Ký kết giao ước thi đua giữa Đảng ủy TT với các chi bộ trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và huyện

Năm 2016, Đảng bộ TT Việt Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển nhanh theo hướng bền vững; thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt mức so với chỉ tiêu giao; xuất hiện nhiều gương đảng viên tiên phong, gương mẫu trong sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế gia đình. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên... Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cấp ủy, chi bộ vẫn còn một số hạn chế: Việc xây dựng Nghị quyết lãnh đạo gắn với phân công đảng viên chỉ đạo có việc chưa kịp thời, sát với nhiệm vụ chính trị; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát của Đảng ở chi bộ còn nhiều hạn chế; tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trước nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên chưa phát huy tốt...   

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, tại buổi Lễ, Đảng bộ TT Việt Quang đã phát động phong trào gương mẫu trên mọi lĩnh vực: Xây dựng chi bộ vững mạnh, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, phát triển sản xuất... với chủ đề "Đảng viên Đảng bộ TT Việt Quang tiên phong gương mẫu, vì nhân dân quyết tâm phấn đấu, rèn luyện". Ký kết giao ước thi đua giữa Đảng ủy TT với các chi bộ nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mỗi đảng viên tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nêu rõ: Việc Đảng bộ TT Việt Quang tổ chức Lễ phát động có ý nghĩa thiết thực trong lúc toàn Đảng đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4, khoá XII; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Để thực hiện nội dung thi đua có hiệu quả, sức lan tỏa mạnh mẽ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tất cả Chi ủy, Chi bộ thuộc Đảng bộ TT Việt Quang cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ để có nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lấy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong chi bộ làm khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng; Đối với BTV Huyện ủy Bắc Quang, thường xuyên quan tâm, lãnh chỉ đạo để Đảng bộ TT Việt Quang tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo các xã, TT, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện nơi có điều kiện phát động phong trào đảng viên tiên phong, gương mẫu gắn với quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Cổng TTĐT Hà Giang

Tin khác

Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017, phát động đợt thi đua cao điểm (27/02/2017 08:36)

Huyện Quang Bình phát động phong trào "Ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới" tại xã Tiên Yên (20/02/2017 14:02)

Kết quả nổi bật từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Bắc Quang năm 2016 (15/02/2017 10:03)

Phong trào "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả" (10/02/2017 08:37)

Huyện Xín Mần ra quân thi đua mở đường "Đại đoàn kết" (10/02/2017 08:31)